"Malej, ale šikovnej"

O projektu CZ.04.1.03/2.3.15.2/0040
v rámci OP RLZ 2.3 (globální grant)

Občanské sdružení Eurion ve spolupráci s partnerem BANNO - Asociace nestátních neziskových organizací pořádá pro zástupce NNO v rámci projektu "Malej, ale šikovnej" - jak financovat rozvoj malých NNO v Jihomoravském kraji v období 2007-2013 ZDARMA dva vzdělávací semináře:


  1. Možnost financování NNO v období 2007-2013
  2. Principy přípravy projektových námětů NNO - poskytovatelů sociálních služeb

Základním cílem projektu "Malej, ale šikovnej" je podpořit rozvoj kapacity nestátních neziskových organizací - poskytovatelů sociálních služeb a přispět tak k vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělávání, informacím a zdrojům financování především malých NNO z venkovských oblastí Jihomoravského kraje.

Semináře budou obsahově zaměřeny na procesy, principy a podmínky přípravy, realizace a řízení projektů. Obsahy seminářů budou připraveny ve spolupráci s experty, kteří mají zkušenosti z oblasti financování aktivit ze strukturálních fondů EU.

    

Celkem je naplánováno 10 realizací každého ze seminářů, které proběhnou v různých městech Jihomoravského kraje a zahájení prvního běhu je předběžně plánováno na druhou polovinu února 2007. (více v sekci Podrobné informace).

Součástí projektu je také konzultace a poradenství 20 projektových záměrů.


Eurion se představuje

Občanské sdružení Eurion je otevřenou a dynamickou neziskovou organizací, jejímž posláním je usilovat o všestranný rozvoj regionů soudržnosti v celé ČR. K naplnění tohoto dlouhodobého a komplexního cíle se snaží sdružení přispět jak prostřednictvím svých vlastních vzdělávacích aktivit, tak i úzkou spoluprací s regionálními partnery. Eurion, o.s. je v současnosti vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR. Na základě zkušeností získaných během předchozích let činnosti se sdružení především v regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod vyprofilovalo jako jeden z významných subjektů podílejících se na přípravě pracovníků státní správy i samosprávy pro implementaci regionální a strukturální politiky EU. (více o Eurionu v sekci Eurion, o.s.)

(c) 2006 copyright Eurion, o.s.   |   Tisk