Evropská integrace pro pedagogy s posílením
aktivizačních metod ve  výuce

 

(reg. číslo: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0160)

 
Operační program:

Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.1.

Název grantového schématu:

Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Název programové podpory:

Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství

 
Charakteristika:

V rámci první fáze projektu absolvuje 195 pedagogických pracovníků 5denní vzdělávací kurz "Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce" (akreditovaný MŠMT) zaměřený na zvýšení schopnosti používání aktivizačních metod výuky s důrazem na problematiku evropské integrace.

Ve druhé fázi projektu proběhne za aktivní účasti lektora dohled nad vlastní výukou absolventů kurzu. Absolventi kurzu budou realizovat připravené vzorové vyučovací hodiny, zaměřené na využívání aktivizačních metod ve výuce občanské nauky a základů společenských věd.

Ve třetí fázi projektu bude z 15 vybraných absolventů I. vzdělávacího kurzu vytvořena síť krajských metodických poradců, kteří budou ve spolupráci s realizačním týmem a partnery projektu nadále pečovat o průběžnou aktualizaci a šíření poznatků z oblasti využívání aktivizačních metod i problematiky evropské integrace.

Na závěr projektu proběhne za účasti absolventů vzdělávacího kurzu, zástupců odborů školství příslušných krajských úřadů, realizačního týmu, zástupců Národního vzdělávacího fondu, MŠMT a dalších odborníků z oblasti metodiky výuky a používání aktivizačních metod ve výuce.

 
Umístění projektu, rok realizace:

všechny NUTS II (s výjimkou Prahy), 2005 - 2007

 
Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, zabývající se výukou předmětu základy společenských věd, resp. občanská nauka, a další pedagogičtí pracovníci.

 
Zdroj financování:

Evropský sociální fond, státní rozpočet

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A  STATNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY